Advokatfirmaet Cecilie Schjatvet

PROSESSOPPDRAG I ALLE TYPE SAKER I MØTE MOT STAT/KOMMUNE

Strafferett

Et mer rettferdig og bedre samfunn

Anmeldt eller vurderer å anmelde? Firmaet har over 20 års erfaring med prosedyre i straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat.

Utredninger og rapporter

Balanse i norske lovgivning

Departementer, direktorater og frivillige organisasjoner blant tidligere klienter som har fått utredet hvordan å få mer rettssikkerhet i norsk lovgivning.

Familieliv, personskade og arbeidslivet. 

Er familien splittet? Har du en skade eller konflikt på arbeidsplassen? Oppdrag utføres basert på omfattende prosedyreerfaring og et godt nettverk av sakkyndige. 

Innvandring

Spisskompetanse

Advokatfirmaet er blant de ledende i Norge på asylsaksbehandling og andre utlendingsrettslige spørsmål.