Advokatfirmaet Cecilie Schjatvet

PROSESSOPPDRAG I ALLE TYPE SAKER I MØTE MOT STAT/KOMMUNE

Strafferett

Et mer rettferdig og bedre samfunn

Anmeldt eller vurderer å anmelde? Firmaet har over 20 års erfaring med prosedyre i straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat.

Familielivet og erstatning

Rett til vern om familielivet. Rett til erstatning

Er familien splittet? Har du en skade? Oppdrag utføres basert på omfattende prosedyreerfaring og et godt utbygd nettverk av sakkyndige. 

Innvandring

Spisskompetanse

Advokatfirmaet er blant de ledende i Norge på asylsaksbehandling og andre utlendingsrettslige spørsmål.

Utredninger og rapporter

Balanse i norske lovgivning

Departementer, direktorater og frivillige organisasjoner blant tidligere klienter som har fått utredet hvordan å få mer rettssikkerhet i norsk lovgivning.