Om advokatfirmaet

Et spesialistfirma etablert i 2016

Advokatfirmaet Schjatvet er et spesialistfirma etablert i 2016, som arbeider særlig for privat part i rettighetssektoren (strafferett, barnevern, utlendingsrett, psykiatri, personvern), og med generell forvaltningsrett, EMK- og EU/EØS-rett. Firmaet har omfattende prosedyrevirksomhet for norske domstoler og den europeiske menneskerettighetsdomstol. Det rangeres blant de ledende innenfor noen av dets områder. Det har utredninger og verv for bl.a. Justisdepartementet, Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv, Utlendingsdirektoratet, NOAS, Norsk Filmforbund, Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Ta kontakt på: cecilie@advcs.no