Eierskap og priser

Fri rettshjelpsordning og forsikring. Øvrige priser

Cecilie Schjatvet

Eierskap og priser

Advokatfirmaet eies av Cecilie Schjatvet, medlem av Den norske advokatforening.

Eksamen fra Universitet i Oslo i 2002. Advokatbevilling i 2005.

Vilkår for bistand og priser:

Fri rettshjelp i alle straffe- og barnevernssaker, samt saker om tvungent psykisk helsevern.

Søknad om fri rettshjelp i saker om barnefordeling og personskade.

Timepris i andre saker 1.800 - 3.600,-